IMPRESSUM

Osoba odpowiedzialna:
Aneta Panek
Elisabethkirchstraße 11
10115 Berlin

Kontakt:
+49 (0)30 – 42 85 94 99
info@anetapanek.net

1. Ograniczenie odpowiedzialności
a) Treści i teksty o charakterze prawnym
Treści zamieszczane na naszej stronie internetowej – przede wszystkim teksty o charakterze prawnym – są sprawdzane z najwiekszą starannością. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowe, niepełne czy nieaktualne informacje. Informacje mają charakter ogólny i nie mają zastosowania jako podstawa prawna do poszczególnych przypadków. W przypadku potrzeby omówienia konkretnej kwestii prawnej prosimy o skontaktowanie się z prawnikiem.

b) Dostępność
Dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi oferowane były w miarę możliwosci w sposób ciągły. Jednak nawet przy zachowaniu najwyższej staranności nie możemy wykluczyć wystąpienia przestojów.

c) Linki zewnętrzne
Niniejsza strona zawiera linki do stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne”). Odpowiedzialność za treści publikowane na stronie ponosi jej właściciel. W chwili pierwszorazowego zamieszczenia linków na stronie usługodawca każdorazowo sprawdził, czy treści zamieszczone na obcych stronach internetowych nie naruszają prawa. Do chwili obecnej nie stwierdzono naruszenia prawa. Usługodawca nie ma wpływu na obecny i przyszły kształt stron, do których zamieścił linki, oraz publikowane na nich treści. Umieszczanie linków zewnętrznych nie oznacza, ze usługodawca przywłaszcza sobie treści opublikowane pod linkiem lub odnośnikiem. Usługodawca nie podejmuje się ciąglej kontroli tych linków zewnętrznych, jeżeli nie zostanie zasygnalizowane naruszenie prawa. Jeżeli jednak usługodawca poweźmie informację o naruszeniu prawa, linki takie zostaną niezwłocznie usunięte.

d) Brak stosunku umownego
Między usługodawcą a użytkownikiem korzystającym z ogólnodostępnych i darmowych treści nie zachodzi żadnego rodzaju stosunek umowny.
Jeżeli jednak zachodzi podejrzenie o nieumyślne naruszenie prawa z naszej strony, usługodawca uprzejmie prosi o zwrócenie mu na to uwagi i nie podejmowanie kroków, które mogłyby pociągnać za sobą koszty.

2. Prawa autorskie
Treści i dzieła zamieszczone na tej stronie są chronione prawem autorskim. Każdy przypadek ich wykorzystania niedopuszczony przez niemieckie prawo autorskie wymaga uprzedniej pisemnej zgody autora lub właściciela praw autorskich. Dotyczy to w szczególności powielania, opracowywania, tłumaczenia, zapisywania, przetwarzania oraz odtwarzania treści w bazach danych oraz innych mediach i systemach elektronicznych. Treści będące własnością osób trzecich są przy tym odpowiednio oznaczone. Powielanie lub odtwarzanie części treści lub całych stron bez zgody jest zabronione i podlega karze. Dozwolone jest wyłącznie tworzenie kopii oraz pobieranie treści do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego. Zamieszczanie linków do strony internetowej usługodawcy jest natomiast mile widziane i nie wymaga jego zgody. Prezentacja niniejszej strony w innych ramach jest dozwolona tylko za zgodą.

3. Ochrona danych
Poprzez wybór strony internetowej usługodawcy, na serwerze mogą zostać zapisane dane dotyczace dostępu (data, czas, przeglądana strona). Dane te nie są danymi osobowymi, lecz są anonimowe. Są one wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych. Nie są przekazywane osobom trzecim w celach komercyjnych ani niekomercyjnych. Usługodawca podkreśla, że transmisja danych w internecie (np. przy komunikacji przez pocztę e-mail) może wykazywać luki w bezpieczeństwie i nie może zagwarantować pełnej ochrony przed dostępem osób trzecich.
Wykorzystanie danych kontaktowych usługodawcy – w szczególności numeru telefonu/faksu i adresu e-mail w celach handlowych jest niepożądane, chyba że usługodawca udzielił uprzednio pisemnej zgody albo już istnieje kontakt handlowy. Usługodawca oraz wszystkie wymienione na tej stronie osoby niniejszym sprzeciwiają się wykorzystaniu lub przekazywaniu danych w celach komercyjnych.

Oświadczenie o ochronie danych dla użytkowania WP-SlimStat
Niniejsza strona korzysta z WP-SlimStat (https://wordpress.org/extend/plugins/wp-slimstat), narzędzia do analizy statystycznej. WP-SlimStats wykorzystuje tzw. cookies, tzn. pliki tekstowe, które są przechowywane w Państwa komputerze i umożliwiają analizę Państwa aktywności na stronie internetowej. Adres IP jest skracany, tj. części adresu IP zostają usunięte w celu zapewnienia anonimowości. Wykorzystujemy te informacje w celu oceny użytkowania naszej strony. Informacje te nie są przekazywane osobom trzecim. Wybierając odpowiednie ustawienia wyszukiwarki mogą Państwo zapobiec instalacji plikow cookies. W tym przypadku jednak nie będą mieli Państwo dostępu do wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej.

4. Obowiązujące prawo
Do strony odnosi się prawo Republiki Federalnej Niemiec. Niniejsze zasady użytkowania są częścią portalu internetowego, z którego zostali Państwo przekierowani na tę stronę.

5. Kredyty fotograficzne
Projekty – Filmy:
Ujęcie z filmu „Meshes of the Afternoon“, Maya Deren, 1943
Maya Deren Collection, Howard Gotlieb Archival Research Center, Boston University

Projekty – Obrazy:
Anita Berber w „Cocaine“, fot. Madame d’Ora, 1922,
dawniej – Anita Berber Archiv, Berlin, za zgodą Lothara Fischera
prąd – Deutsches Tanzarchiv Köln / SK Stiftung Kultur

Projekty – Teksty:
Biblioteka, 2007, Lori Nix, www.lorinix.net za zgodą Lori Nix

Projekty – Teksty – Wywiad z Wolfgangiem Müllerem:
Die Tödliche Doris, Wolfgang Müller, pocztówka z oryginalnym rysunkiem wykonanym flamastrem, 2015
z dedykacją artysty dla dziennikarza FAZ, Sammlung Peter Körte

Projekty – Teksty – Wywiad z Józefem Robakowskim:
Józef Robakowski, Ujęcie z filmu „Art is Power!“, 1984

Projekty – Teksty – Wywiad z Tabea Blumenschein:
Pocztówka Tabei Blumenschein, dla Anety Panek

Projekty – Podróże:
Czaple, Eadweard Muybridge, ca. 1887, Musée d’Orsay, Paris

Projekty – Lewitacje:
Fotografia znaleziona przez Pascala Quintard,  Les amis du grenier (groupe de résistance 2), Facebook

Projekty – et cetera:
Mary Wigman nad Lago Maggiore podczas jej pobytu w Monte Verità, 1913,
Deutsches Tanzarchiv Köln/SK Stiftung Kultur